Xem thêm

play chess nghĩa là gì

play chess nghĩa là gì

1. a game played by two people on a square board, in which each player has 16…
reckoning là gì

reckoning là gì

/''''rekniɳ'''/, Sự tính, sự đếm, sự tính toán, sự ước lượng, Giấy tính tiền (khách sạn, nhà trọ...), Sự thanh toán ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), Sự tính đến, sự kể đến, sự xét đến, sự đếm xỉa đến, (hàng hải) điểm đoán định (vị trí của tàu) (như) dead reckoning, sự đếm,
go round in circles là gì

go round in circles là gì

to keep doing or talking about the same thing without achieving anything:
irs là gì

irs là gì

The Agency, its Mission and Statutory Authority
oral nghĩa là gì

oral nghĩa là gì

Tra từ 'oral' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.
rest on là gì

rest on là gì

rest /ˈrɛst/
if need be là gì

if need be là gì

1. if it is necessary: 2. if it is necessary: 3. if it is necessary:
low profile là gì

low profile là gì

the fact of activities or behaviour not attracting much attention or interest…
northern light là gì

northern light là gì

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
point nghĩa là gì

point nghĩa là gì

Tra từ 'point' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.